Tuyển gấp trợ lý cho quản lý

  • Giới tính: Nam và nữ
  • Lương căn bản: $ 2200
  • Yêu cầu: Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm quản lý và kinh nghiệm về chuyển động nhanh được bán lẻ như nhà sách, siêu thị, Watsons, dược.
  • Học phí: 7400 SGD

Mô tả công việc:

  • Giúp người quản lý điều hành trong các chức năng kiểm soát và quản lý của các cửa hàng bán lẻ để đảm bảo các hoạt động hàng ngày của các cửa hàng đạt được kết quả tối ưu.
  • Hỗ trợ quản lý cửa hàng trong việc giám sát và đào tạo các Trợ bán lẻ phục vụ khách hàng và phấn đấu để đạt được các mục tiêu bán hàng cho cửa hàng.
  • Các nhiệm vụ khác bao gồm hoạt động cửa hàng hàng ngày, dịch vụ khách hàng trên xưởng, hỗ trợ hiển thị bán hàng và bổ sung cổ phiếu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here