XKLD Nhật : Cơ khí trong xây dựng – Phỏng vấn 01/9/2015 – Tuyển...

XKLD Nhật : Cơ khí trong xây dựng - Phỏng vấn 01/9/2015 - Tuyển 06 Phiếu yêu cầu mộ thực tập sinh Ngày nhận yêu cầu Kỳ...

XKLD Nhật : Nông nghiệp – Phỏng vấn 01/9/2015 – Tuyển 20

XKLD Nhật : Nông nghiệp - Phỏng vấn 01/9/2015 - Tuyển 20 Phiếu yêu cầu mộ thực tập sinh Ngày nhận yêu cầu Kỳ hạn gửi hồ...

XKLD Nhật : Mộc nội thất – Phỏng vấn 01/8/2015 – Tuyển 10

XKLD Nhật : Mộc nội thất - Phỏng vấn 01/8/2015 - Tuyển 10 Phiếu yêu cầu mộ thực tập sinh Ngày nhận yêu cầu Kỳ hạn gửi...

XKLD Nhật : Cơ khí – Phỏng vấn 03-04/8/2015 – Tuyển 9

XKLD Nhật : Cơ khí - Phỏng vấn 03-04/8/2015 - Tuyển 9 Phiếu yêu cầu mộ thực tập sinh Ngày nhận yêu cầu Kỳ hạn gửi hồ...

XKLD Nhật : May mặc – Phỏng vấn 13/9/2015 – Tuyển 10

XKLD Nhật : May mặc - Phỏng vấn 13/9/2015 - Tuyển 10 Phiếu yêu cầu mộ thực tập sinh Ngày nhận yêu cầu Kỳ hạn gửi hồ sơ...

XKLD Nhật : Xây Dựng – Phỏng vấn 5-7/9/2015 – Tuyển 30

XKLD Nhật : Xây Dựng - Phỏng vấn 5-7/9/2015 - Tuyển 30 Phiếu yêu cầu mộ thực tập sinh Ngày nhận yêu cầu Kỳ hạn gửi hồ sơ...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NHÂN...

CÔNG  TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ZENCO SAIGON THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG ĐI...

XKLD Nhật : Cơ Khí Hàn – Phỏng vấn 31/07/2015 – Tuyển 75

XKLD Nhật : Cơ Khí Hàn - Phỏng vấn 31/07/2015 - Tuyển 75 Phiếu yêu cầu mộ thực tập sinh Ngày nhận yêu cầu Kỳ hạn gửi hồ...

XKLD Nhật : Chế tạo dụng cụ điện – Phỏng vấn 2/08/2015 – Tuyển...

XKLD Nhật : Chế tạo dụng cụ điện - Phỏng vấn 2/08/2015 - Tuyển 25 Phiếu yêu cầu mộ tu nghiệp sinh Ngày nhận yêu cầu Kỳ hạn...

XKLD Nhật : Chế biến thực phẩm – Phỏng vấn 30/07/2015 – Tuyển 600

XKLD Nhật : Chế biến thực phẩm - Phỏng vấn 30/07/2015 - Tuyển 600 Phiếu yêu cầu mộ thực tập sinh Ngày nhận yêu cầu Kỳ hạn...
Bạn cần tư vấn về thông tin tuyển dụng ?
1

Liên hệ Mr. Duy