Đơn hàng Hàn tiện

CẦN TUYỂN  30 THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG Đáp ứng kế hoạch sản xuất của khách hàng Nhật Bản, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng...
Ms.Trâm 0943.91.82.87
Bạn cần tư vấn về thông tin tuyển dụng ?
1